Nowe technologie

Potrzebujesz aplikacji napisanej w najnowszej technologii? Słyszałeś o AngularJS? Dobrze trafiłeś. Piszemy aplikacje wykorzystując tą technologię.

AngularJS pozwala na budowanie interaktywnych aplikacji webowych. HTML jest dobry do tworzenia stron o statycznej zawartości. Dzięki AngularJS Twoja strona/aplikacja może wyświetlać i aktualizować różne treści bez konieczności przeładowywania całej strony. 

Ponadto AngularJS współpracuje z wieloma innymi frameworkami opartymi o JavaScript, co pozwala na wykorzystanie komponentów innych producentów w aplikacji zbudowanej w oparciu o AngularJS. Przykładem takiej współpracy są komponenty marki Telerik (Kendo UI). Ponadto AngularJS nie wyklucza się z Bootstrapem dającym obecnie najlepsze narzędzie do tworzenia uniwersalnych układów stron adaptujących się do wielkości ekranu, na którym strona jest oglądana.