Jak skonfigurować obsługę SMS w Gekkonie

 

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest utworzenie konta w serwisie smsapi.pl. Gdy już posiadamy konto należy się zalogować. Na ekranie głównym w menu kliknąć 'Ustawienia API', a następnie wybrać opcję 'Tokeny API (oAuth)' (Rys. 1).

Rys. 1

 

Następnie klikamy zielony przycisk 'Generuj token' (Rys. 2)

Rys. 2

 

Na ekranie pojawi się okienko z wieloma opcjami. Standardowo wszystkie są zaznaczone i może tak pozostać. Opcje te wyrażają uprawnienia dla danego 'tokena' do pewnych czynności. Gekkon będzie wykorzystywał tylko opcję SMS, więc ta musi być koniecznie zaznaczona. W okienku należy również wpisać nazwę klucza/tokena - może ona być dowolna i ma charakter identyfikacyjny. (Rys. 3)

Rys. 3

 

Po kliknięciu przycisku 'Generuj token' wyświetli się okienko zawierające nasz klucz/token. (Rys. 4) W okienku tym należy kliknąć 'Skopiuj do schowka'. 

Rys. 4

W nowym okienku przeglądarki (warto nie zamykać okienka z kluczem/tokenem, na wypadek gdybyśmy utracili zawartość schowka) otwieramy Gekkona. Wchodzimy w zakładkę 'Admin', następnie 'Ustawienia' i wybieramy opcję 'SMS' (Rys. 5).

Rys 5

 

Skopiowany wcześniej klucz/token wklejamy w odpowiednie pole. Jeśli zarejestrowaliście Państwo nazwę dedykowaną (należy tą czynność wykonać w ustaleniu z smsapi.pl) ją wówczas wpisujemy w odpowiednie pole. W przeciwnym razie pole zostawiamy puste - zgodnie z opisem w programie.

Rys. 6