Instalacja i konfiguracja PlatnikBind

 

Aby uruchomić integrację Gekkon'a z Płatnikiem ZUS należy na każdym komputerze, który ma mieć dostęp do danych z Płatnika zainstalować aplikację PlatnikBind. 

Wymagania są trzy:

  1. Komputer musi używać systemu Windows,
  2. Komputer musi mieć dostęp do serwera baz danych Płatnika,
  3. Płatnik musi używać serwera MSSQL - nie obsługujemy bazy danych opartej o MS Access!

W pierwszej kolejności proszę pobrać instalator PlatnikBind, który jest dostępny tutaj.

Po pobraniu pliku należy go uruchomić. Program przeprowadzi standardowy proces instalacji. Ważne jest aby zapamiętać miejsce docelowe instalacji. Po jej zakończeniu konieczne będzie wykonanie jeszcze dwóch czynności.

Krok 1Krok 2Krok 3Krok 4

 

Po zakończeniu instalacji proszę wejść do folderu, w którym program został zainstalowany. W nim znajduje się plik appsettings.json - musimy dokonać edycji tego pliku. Klikamy na nim prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Edytuj (jak na obrazku). Jeśli nie ma takiej opcji to klikamy 'Otwórz za pomocą..." i wybieramy aplikację Notatnik.

Kliknij Edytuj

 

Gdy plik zostanie otwarty musimy w nim podać parametry dostępu do serwera i bazy danych Płatnika ZUS.

Konieczne są następujące parametry:

  • serwer_baz_danych - podajemy adres IP lub nazwę serwera baz danych. Jeżeli nazwa serwera wymaga podania instancji (wygląda np. tak: BleskSoft\NaszSerwer) to należy podać nazwę instancji z dwoma znakami "\", np. BleskSoft\\NaszSerwer
  • [,port_serwera] - ta sekcja nie jest wymagana, dlatego jeśli serwer baz danych korzysta z domyślnego portu 1433, to całą tę sekcję możemy usunąć - razem z nawiasami. Jeśli port jest inny, to usuwamy nawiasy, a port_serwera zamieniamy na odpowiednią wartość
  • nazwa_bazy - nazwa bazy danych Płatnika ZUS
  • nazwa_uzytkownika - nazwa użytkownika, który posiada dostęp do bazy danych Płatnik ZUS
  • hasło - hasło użytkownika z poprzedniego punktu, który posiada dostęp do bazy danych Płatnik ZUS.

Przykładowe ciągi konfiguracji mogą wyglądać tak:

"Server=tcp:BleskSoft_Server,1455;Initial Catalog=Platnik;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=fsu45jsa7dn@6;Multiple ...."

"Server=tcp:BleskSoft_Server\\NaszSerwer;Initial Catalog=Platnik;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=fsu45jsa7dn@6;Multiple ...."

Plik konfiguracji

 

Zapisujemy zmiany i pozostaje nam ostatni krok. Klikamy plik Install.bat prawym klawiszem myszy i z menu wybieramy 'Uruchom jako administrator'.

Uruchom install.bat

 

Jeśli wszystko poszło prawidłowo - PlatnikBind jest gotowy do użycia.

Menadżer zadańMenadżer zadań - uproszczonySprawdźmy jeszcze, czy faktycznie został uruchomiony. Klikamy prawym klawiszem myszy na pasku zadań - gdzieś gdzie nie ma ikonek ani tekstu - na pustej przestrzeni. Wyświetli się manu, z którego wybieramy opcję Menadżer zadań.

Pojawi się okienko menadżera. Jeśli nie korzystaliśmy z niego wcześniej dostępny będzie wygląd uproszczony. Aby wyświetlić pełną listę klikamy na "Więcej szczegółów". Wówczas w zakładce Usługi powinien być widoczny na liście PlatnikBind i powinien być uruchomiony.

 

Menedżer zadań - usługi

 

W przypadku problemów z konfiguracją prosimy o kontakt. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji PlatnikBind, jednakże musicie Państwo posiadać wszystkie wymagane dane - adres serwera, numer portu, nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło. Taka usługa jest odpłatna.