Historia zatrudnienia

Treść

Historia zatrudnienia służy do wyliczania limitów urlopowych naszych pracowników. Limity te będą wyliczane za każdym razem, gdy edytowane będą podstawowe dane użytkownika lub gdy dodamy/edytujemy/usuniemy jakąkolwiek pozycję w historii zatrudnienia, a także przy pierwszym logowaniu użytkownika w danym dniu. System będzie uwzględniał zaległe urlopy z lat poprzednich (przy inicjacji systemu prosimy o kontakt z nami a dodamy wyliczony przez Państwa zaległy urlop za poprzedni rok dla każdego użytkownika, aby dane w systemie zgadzały się ze stanem faktycznym).

Historia zatrudnienia