Ewidencja czasu pracy

Treść

Po zalogowaniu się do systemu znajdujemy się w zakładce PANEL STARTOWY. Są tu umieszczone wszystkie aktualne komunikaty, informacje na temat zadań do zrobienia oraz zadań przeterminowanych – naciśnięcie na któryś z ww. guzików przeniesie nas do listy zadań o których będzie informacja w oddzielnym rozdziale instrukcji obsługi.  Po prawej stronie znajduje się zakładka czasu pracy. System ma za zadanie mierzyć czas pracy pracownika – nie jest to dedykowany system do ewidencji czasu pracy, choć za taki może uchodzić. Zachęcamy do skkorzystania z uproszczonego systemu ewidencji czasu pracy jaki oferuje GEKKON.

Czas start

Aby uruchomić pomiar czasu pracy należy po zalogowaniu się do systemu wcisnąć guzik START. Obok guzika pojawi się stoper (po zliczeniu minimum 1 minuty), któryCzas stop zacznie pokazywać nam czas pracy w systemie, a sam guzik start zostanie zastąpiony guzikiem STOP, który wciskamy aby zatrzymać pomiar czasu. Taką operację możemy powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia, aby odliczać np. godziny wyjść z pracy w celach prywatnych. Jeśli użytkownik zapomni przed wylogowaniem zastopować system zliczania czasu pracy, Gekkon sam go zastopuje o godzinie 17:00 zliczając czas od uruchomienia START do 17-tej, jednak nie więcej niż 8 godzin. Jeśli ktoś uruchomi zegar pracy po godzinie 9-tej, system zliczy mu czas od godziny uruchomienia do godziny 17-tej – czyli mniej niż 8 godzin. Jeśli użytkownik zaloguje się do sytemu zliczania pracy po godzinie 17-tej i do północy go nie zastopuje – system tego czasu w ogóle nie doliczy do jego godzin pracy.

Pamiętajmy – zliczanie czasu pracy w GEKKONIE jest całkowicie dobrowolne, nie jest to dedykowana ewidencja czasu pracy ale odpowiednio użytkowana może taką ewidencję zastąpić.  

 

 

Manu czas pracyAby móc wykorzystać zliczanie czasu pracy w systemie należy przejść do zakładki Czas pracy. 

 

 

Po przejściu do kolejnej zakładki Rozliczenie czasu pracy, można przejrzeć czas pracy wg. systemu START/STOP lub Według logowań. Dokładnosć obu pomiarów jest kwestią ustalenia zasad wewnętrznych. System naliczania według logowań nie uwzględnia czasu przerw w pracy - na przykład na wyjście prywatne - liczy czas od pierwszego logowania w systemie do ostatniego wylogowania.

 

Raport czasu pracy

Używając odpowiednio zakładek Konfiguracja i Raport zbiorczy – możemy sprawdzić szczegółowe dane czasu pracy każdego użytkownika systemu za dany miesiąc lub uzyskać zbiorczy raport wszystkich użytkowników za dany miesiąc.

System umożliwia też rozdysponowanie urlopów i prowadzenie ewidencji pracy zdalnej oraz absencji chorobowej.
W zakładce Moje wnioski każdy pracownik może zadysponować swoim urlopem składając wniosek urlopowy lub pracą zdalną składając wniosek o takową. Każdy wniosek może edytować lub usunąć, a wniosek o urlop także wydrukować.

Moje wnioski

Ikonka kalendarza służy do podglądu dostępności wszystkich pracowników aby móc zaplanować własny urlop, który nie będzie kolidował z innymi urlopami lub chorobami innych pracowników.

Dostępność urlopowa

Kolor zielony – urlopy zaakceptowane, czerwony planowane ale jeszcze niezaakceptowane, żółty – absencja chorobowa, zielony paskowany - praca zdalna zaakceptowana, czerwony paskowany - praca zdalna oczekująca na akceptację. Na dole tabeli - wykaz urlopu już wykorzystanego w danym roku przez użytkownika do dnia dzisiejszego czyli jeszcze bez urlopu zaplanowanego i zaakceptowanego ponieważ może z niego jeszcze zrezygnować lub może być z niego być odwołany, a także stan urlopu według wyliczeń systemu. Aby wyliczenia były poprawne należy prawidłowo wypełnić kartotekę pracownika (więcej w dziale dodawanie użytkownika oraz historia zatrudnienia). 

Wchodząc w zakładkę Urlopy/Praca zdalna – Kierownik lub Administrator (w zależności od ustawień systemu) może ww. wniosek zaakceptować lub dodać urlop/pracę zdalną bez wniosku np. uzgodniony telefonicznie.

Zliczanie urlopów

Pamiętajmy - wniosek urlopowy może być wycofany jedynie do dnia w którym urlop się nie odbył. 
Może też być edytowany, usunięty i wydrukowany. Możemy też sprawdzić stan urlopów już wykorzystanych w danym roku wciskając symbol sumy. W tabeli zobaczymy zestawienie wykorzystanych dni w każdym roku (kolumna oznaczona literką W) oraz jaka ilość przysługiwała pracownikowi w każdym roku (kolumny oznaczone literką L). System wyświetli również (na podstawie wniosków urlopowych wprowadzonych do systemu oraz automatycznie obliczonego limitu przysługującego pracownikowi, ile dni pozostał do wykorzystania.

Wchodząc w zakładkę Zwolnienia lekarskie, możemy dodawać, edytować, usuwać lub importować zwolnienia lekarskie. W celu importu zwolnienia należy pobrać, odpowiedni plik .csv z portalu PUE ZUS. Import jest możliwy o ile zgadza się imię i nazwisko pracownika  lub trzeba ręcznie przypisać dane z zaimportowanego pliku do dowolnego pracownika.

Zwolnienia