Edycja i usuwanie firm/klientów

Treść

Aby poprawić lub zmienić  ww. parametry należy wybrać na liście żądaną Firmę i użyć Edycji lub kliknąć prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybrać „Edytuj”.

Lista klientów

 

Lista klientów - menu kontekstowe

Aby usunąć Firmę należy użyć opcji Usuńpamiętaj dane zostaną usunięte bezpowrotnie – dlatego dla bezpieczeństwa na początek zmień Status firmy na Nieaktywna – firma nie będzie już uczestniczyła w rozliczeniach kolejnych miesięcy ale będą dostępne wszystkie  jej archiwalne parametry np. kto ją księgował czy kiedy oddała dokumenty -  sugerujemy, że bezpieczne usunięcie powinno nastąpić dopiero wtedy kiedy wygaśnie nasza odpowiedzialność za realizowaną usługę księgową.  Aby dezaktywować firmę należy wejść w edycję danych klienta i w opcji Status wybrać „Niekatywna”.

Klient - edycja