Dział ADMIN

Treść

Dział ten służy do ustawienia i parametryzacji wszystkich funkcji systemu GEKKON.

Dostęp do niego będą mieli tylko użytkownicy o uprawnieniach Administrator.
Nadawajcie te uprawnienia z rozwagą !!!

 

ADMIN – Użytkownicy
Obsługa tej zakładki została omówiona w podręczniku w dziale Dodawanie użytkownika i Nadawanie uprawnień

ADMIN – Okresy rozliczeniowe
- miesiące – dział ten służy do przygotowania kolejnych miesięcy rozliczeniowych,
- lata (PITY ROCZNE) – dział ten służy do przygotowania kontroli PIT’ów kolejnych lat rozliczeniowych.

ADMIN – ustawienia

Ogólne – zakładka ta zawiera podstawowe ustawienia systemu:

UstawieniaUstawienia ogólne

Pozwalaj na puste hasła – dla bezpieczeństwa ta funkcja powinna być wyłączona, można jej używać jedynie w czasie nauki i do testów. Dla ochrony zasobów, które zostaną wpisane do bazy GEKKONA należy bezwzględnie używać haseł do logowania - innych dla każdego użytkownika – najlepiej stosunkowo skomplikowanych.   

Włącz przydział firm do pracowników (Mapa Pracy) – włączenie tej funkcji pozwala na pełne wykorzystanie możliwości systemu, bowiem każdy użytkownik będzie widział wyłącznie przydzielone mu do obsługi firmy. Żeby wszyscy użytkownicy, we wszystkich działach, widzieli wszystkie firmy, należy tę funkcję wyłączyć przesuwając suwak. Wyłączenie tej funkcji zalecane jest na czas nauki systemu, w biurach jednoosobowych lub w biurach gdzie nie ma sformalizowanego stałego przydziału pracy.

Czy wszyscy mogą publikować komunikaty – nadaje uprawnienia osobom do publikacji komunikatów w PANELU STARTOWYM. Przy wyłączonym suwaku komunikaty może publikować tylko Administrator.

Adres IP/Adres sieci w firmie – służy do kontroli zdarzeń w systemie – należy go wprowadzić ręcznie. Powinien to być adres zewnętrzny naszego biura, aby system mógł rozpoznać, czy dany użytkownik logował się z biura, czy z innej lokalizacji.

Czas bezczynności do automatycznego wylogowania – ustawia czas, po którym system dokona automatycznego wylogowania. Im krótszy czas bezczynności tym bezpieczniejszy dla naszych danych.

Włącz pomiar czasu pracy nad klientem – włącza kontrolę czasu pracy nad realizacją rozliczeń danego klienta, a tym samym umożliwia kontrolę rentowności naszej usługi ze względu na poświęcony czas pracy.

Czy kierownik może zarządzać czasem pracy - służy do nadawania uprawnień do działu Ewidencja Czasu pracy – jego funkcje zostały omówione w podręczniku w dziale o tym samym tytule.

Włącz moduł PIT’y roczne – służy do włączania działu PITY ROCZNE.

Pity roczne dostęp dla wszystkich użytkowników  - służy do nadawania uprawnień do ww. działu.

Aby przejść do kolejnej zakładki – należy zamknąć bieżącą zakładkę używając ikonki ze znakiem X znajdującej się w prawym, górnym rogu.

 

Ustawienia księgowośćKsięgowe - zakładka ta zawiera podstawowe ustawienia działu KSIĘGOWOŚĆ:

Wymagaj podawania ilości dokumentów księgowych – niezbędny parametr jeśli chcemy mieć możliwość analizowania statystyk pracy i rentowności naszej usługi, uzależnionej od ilości dokumentów księgowych.

Wymagaj podawania ilości dokumentów odebranych – jeśli chcemy przechowywać taką informację i liczymy faktycznie ilość dokumentów przy odbiorze. Parametr nie ma wpływu na statystykę pracy i kalkulator rentowności usługi.

Ilość dni nieaktywności w obsłudze klienta (Księg.) – ułatwia gradację pracy księgowej w dziale księgowanie ze względu na kolejność dostarczanych dokumentów/pracy. Suwakiem ustawiamy po ilu dniach od odebrania dokumentów lub ich części będziemy otrzymywali informację o konieczności podjęcia pracy przy danych dokumentach w pierwszej kolejności. Jeśli np. ustawimy  tę usługę na 3 dni – to trzeciego dnia w dziale KSIĘGOWOŚĆ |Księgowanie  - nazwa klienta zacznie świecić na czerwono jak poniżej:
Pozostałe ustawiania dni nieaktywności odnoszą się już nie do odebranych dokumentów ale do pracy wykonanej w poprzednim dziale np. ile dni ma kierownik na sprawdzenie dokumentów po ich zaksięgowaniu przez pracownika księgowości.   

Księgowość - opóźnienie

Dzień wymagania dostarczania dokumentów – dzień określony w naszej umowie z klientem. Od jego ustawiania będą zależały wysyłane komunikaty przypominające o dostarczeniu dokumentów  (omówienie poniżej).

Dzień rozpoczęci naliczania opóźnienia przy odbiorze – dzień, od którego system będzie naliczał opłaty za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu dokumentów, o ile przewiduje je nasza umowa.

Włącz dział „Sprawdzanie” – zależy od struktury organizacyjnej naszego biura. Możliwe są dwa warianty: księgowanie/sprawdzanie/zatwierdzanie lub księgowanie/zatwierdzanie.

Włącz dział „Wydruki” – zależy od tego czy wykonujemy wydruki KPiR i rejestrów VAT dla klientów (niektórzy klienci po prostu nie chcą ich przechowywać i przy odpowiednio zorganizowanej bezpiecznej kopii programu księgowego są do pozyskania w każdym późniejszym terminie).

 

Kadry/Zus - zakładka ta zawiera podstawowe ustawienia działu KADRY/ZUS:

 

Ustawienia KADRY/ZUSIlość dni nieaktywności w obsłudze klienta  – ułatwia gradację pracy kadrowej w dziale KADRY/ZUS ze względu na kolejność dostarczanych dokumentów lub wykonanie pracy w poszczególnych działach. Suwakiem ustawiamy po ilu dniach od wykonania odpowiednich czynności będziemy otrzymywali informację o konieczności podjęcia pracy przy danych dokumentach w pierwszej kolejności. Jeśli np. ustawimy  tę usługę na 3 dni – to trzeciego dnia w danym dziale nazwa klienta zacznie świecić na czerwono.

Ilość rozliczonych pracowników min. (mnożnik) – parametr niezbędny do analizy statystyk lub kalkulatora rentowności. Standardowo każde rozliczenie (umowa o pracę bez względu na rodzaj, umowa zlecenie, o dzieło) jest liczona jako 1. Ale możemy założyć, że np. umowy pracowników inne (np. akordowe) wymagają większego zaangażowania i należy na każdą taka umowę poświecić dwa razy tyle czasu niż przy zwykłej umowie. Wtedy nadając temu rodzajowi rozliczenia parametr 2 (suwakiem) system będzie uznawał że poświęciliśmy dwa razy więcej czasu niż przy zwykłej umowie. Parametry zależą od naszych preferencji i struktury organizacyjnej. Na początku zalecamy pozostawienie ich na poziomie jeden, a po kilku miesiącach przepracowanych w systemie można przystąpić do ich ustawiania (zalecamy tu konsultację telefoniczną ze względu na dużą możliwość kombinacji w statystykach pracy).

Dzień wymagania dostarczania dokumentów - dzień określony w naszej umowie z klientem. Od jego ustawiania będą zależały wysyłane komunikaty przypominające o dostarczeniu dokumentów  (omówienie poniżej).

Włącz dział „Kontrola” – zależy od struktury organizacyjnej naszego biura i tego czy po przekazaniu informacji o listach płac i ZUS’ach będziemy jeszcze raz kontrolowali wykonaną pracę.

 

Fakturydział ten został szczegółowo omówiony w podręczniku  w zakładce fakturowanie.

 

Kalkulatorzakładka ta zawiera podstawowe ustawienia Kalkulatora opłat, który służy do obliczania rentowności naszej usługi:

Kalkulator oknoOpłata stała – opłata o charakterze stałym doliczana każdemu klientowi – powinna pokrywać koszty stałe, których nie mamy jak zmierzyć/policzyć np. czas poświęcony na przyjęcie/wydanie dokumentów, na realizację przesyłek, odbieranie telefonów itp.

Opłata za dokument – opłata za każdy zaksięgowany dokument (fakturę, dowód wew., notę, itp.). Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości księgowanych dokumentów.

Opłata za rozliczenie pracownika – opłata za każde wykonane rozliczenie pracownika na umowie o pracę wg. stałego wynagrodzenia. Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości rozliczonych pracowników.

Opłata za rozliczenie pracownika inne – opłata za każde wykonane rozliczenie pracownika na umowie o pracę inne niż wg. stałego wynagrodzenia np. wg. ilości godzin. Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości rozliczonych pracowników.

Opłata za rozliczenie umowy zlecenia/o dzieło – opłata za każde wykonane rozliczenie pracownika na umowie zleceniu/o dzieło. Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości rozliczonych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia/o dzieło.

Opłata za rozliczenie pracodawcy – opłata za każde wykonane rozliczenie składek ZUS pracodawcy (osób z nim współpracujących, wspólników spółek cywilnych, jawnych, itd.). Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości rozliczonych pracodawców.

Opłata za godzinę pracy – opłata za każdą godzinę pracy naszego biura, która została zarejestrowana w dziale KSIĘGOWOŚĆ I KADRY/ZUS. Parametr niezbędny do oszacowania wartości naszej usługi wg. ilości przepracowanych godzin. (Uwaga: parametr ten nie uwzględnia godzin pracy, które zostały poświęcone klientowi w ramach czynności dodatkowych – odbieranie telefonów, przygotowywanie korespondencji, dodatkowe wyjaśnienia).

 

E-mail - zakładka ta służy do skonfigurowania podstawowych parametrów skrzynki e-mail, która będzie wykorzystywana do realizacji komunikacji z klientami.

Ustawienia E-mail

Są dwie możliwości skonfigurowania naszej poczty w GEKKONIE. Pierwszy zapewni nam zarówno wysyłanie, jak i odbieranie wiadomości za pomocą GEKKON’a. Wówczas należy zaznaczyć kwadracik przy „Konfiguracja poczty przychodzącej” i wypełnić pola odpowiednimi parametrami otrzymanymi od dostawcy usługi e-mail. W tej wersji ważne jest to, aby nie odbierać wiadomości z tej skrzynki innym oprogramowaniem niż GEKKON, gdyż spowoduje to konflikt i część wiadomości nie pojawi się w dziale KORESPONDENCJA.

Drugą możliwością jest konfiguracja GEKKON’a tylko do wysyłania wiadomości. Wówczas należy wypełnić pola w sekcji „Konfiguracja poczty wychodzącej” zgodnie z parametrami otrzymanymi od dostawcy usługi e-mail. Wszystkie wysłane informacje zostaną zapisane w dziale KORESPONDENCJA, jednak system nie będzie pobierał wiadomości przychodzących na nasz adres.

Po wybraniu tej opcji klienci mogą odpowiadać na otrzymywane komunikaty, a maile zwrotne musicie Państwo odbierać we własnym zakresie.

 

SMS - ta zakładka jest odpowiedzialna za skonfigurowanie parametrów koniecznych do wysyłania przez GEKKON’a wiadomości SMS.

Ustawienia SMS

Cały proces konfiguracji został szczegółowo opisany w poradniku dostępnym na naszej stronie. http://www.blesksoft.pl/gekkon/poradniki/jak-skonfigurowac-obsluge-sms-w-gekkonie.html

 

Automatyczna wysyłka - zakładka ta zawiera podstawowe ustawienia automatycznych powiadomień e-mail i sms wysyłanych do klientów (wiadomości predefiniowane) oraz ustawienia wiadomości własnych e-mail i sms.

 

Wiadomości predefiniowane

Ustawienia automatyczna wysyłka

Okienko wiadomości predefiniowanejZnajdują się tutaj gotowe wiadomości, za pomocą których system poinformuje klientów o różnych ważnych terminach lub wydarzeniach. Wystarczy wybrać odpowiednią gotową wiadomość sms lub e-mail i ją włączyć używając guzika włącz.

Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich naszych klientów wg. odpowiednich parametrów. Oczywiście wybrana wiadomość będzie funkcjonować pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania ww. e-maila i sms-a, oraz przypisania adresów e-mail i telefonów komórkowych do każdego klienta. Aby zapoznać się z parametrami każdej proponowanej wiadomości predefiniowanej należy ją dwukrotnie kliknąć myszką. Wówczas pojawi się komunikat który wskaże nam:

 • jaki rodzaj powiadomienia wybraliśmy (sms czy e-mail),
 • kiedy będzie on wysyłany – data – sms-y wysyłane są wskazanego dnia około godziny 11:00,
 • a e-maile wskazanego dnia około godziny 1:00,
 • jaki tytuł posiada wybrana wiadomość – będzie on widoczny tylko w powiadomieniach e-mail,
 • treść wybranej wiadomości.

 

Przykładowe rodzaje dostępnych wiadomości predefiniowanych:

 • tytuł: Przypomnienie o płatności PIT.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 20 dnia każdego miesiąca.
 • treść: Przypominany o obowiązku zapłaty w dniu dzisiejszym podatku dochodowego (PIT-4, PIT-5) - jeżeli powstał u Państwa taki obowiązek.

 

 • tytuł: Przypomnienie o płatności ZUS - dla osób niezatrudniających pracowników .
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 10 dnia każdego miesiąca.
 • treść: Dziś upływa termin zapłaty ubezpieczenia ZUS - dla osób niezatrudniających pracowników.

 

 • tytuł: Przypomnienie o płatności ZUS - dla osób zatrudniających pracowników.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 15 dnia każdego miesiąca.
 • treść: Dziś upływa termin zapłaty ubezpieczenia ZUS - dla osób zatrudniających pracowników.

 

 • tytuł: Przypomnienie o płatności VAT.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 25 dnia każdego miesiąca.
 • treść: W dniu dzisiejszym upływa termin zapłaty podatku VAT za poprzedni miesiąc/kwartał - jeżeli powstał u Państwa taki obowiązek.
 • tytuł: Przypomnienie o terminie płatności naszych należności (za nasze faktury).
 • termin: Komunikat zostanie wysłany  w dniu terminu płatności faktury, pod warunkiem, że płatność nie została uregulowana (jeśli wprowadzono dane do systemu).
 • treść: Przypominamy, że dziś upływa termin płatności za fakturę <b>{nrfv}</b> o wartości <b>{kwota}</b> wystawionej dla <b>{nazwa_firmy}</b>.  Kwota do zapłaty to <b>{do_zaplaty}</b>. Jeżeli dokonali Państwo zapłaty za ww. fakturę wcześniej - dziękujemy za wpłatę w terminie.

UWAGA! System wypełni treść odpowiednimi danymi na podstawie wystawionych w systemie faktur. I tak: {nrfv} zostanie zamienione na numer faktury, której wiadomość dotyczy, {kwota} wartością faktury, {nazwa_firmy} nazwą kontrahenta, a {do_zaplaty} wartością pozostałą do uregulowania.

 

 • tytuł: Przypomnienie o przeterminowanej płatności naszych należności (za nasze faktury).
 • termin: Komunikat zostanie wysłany  w każdy dzień miesiąca podzielny przez 5 (5,10,15,20,25,30) występujący po terminie płatności faktury, pod warunkiem że płatność nie została uregulowana (jeśli wprowadzono dane do systemu).
 • treść: Przypominamy o uregulowaniu zobowiązania przez {nazwa_firmy}, wynikającego z faktury numer {nrfv} - kwota {kwota}. Do zapłaty pozostało {do_zaplaty}. Oczekujemy na wpłatę jeśli jej Państwo jeszcze nie dokonali.

UWAGA! System wypełni treść odpowiednimi danymi na podstawie wystawionych w systemie faktur. I tak: {nrfv} zostanie zamienione na numer faktury, której wiadomość dotyczy, {kwota} wartością faktury, {nazwa_firmy} nazwą kontrahenta, a {do_zaplaty} wartością pozostałą do uregulowania. Należy na bieżąco wprowadzać w kasie i w banku wpłaty od klientów wg. odpowiednich faktur. Dopóki system nie odnotuje wygaśnięcia wierzytelności naszej faktury – dopóty będzie wysyłał wezwania do zapłaty.

 

 • tytuł: Informacja o podatku (dotyczy podatku VAT, PIT, CIT).
 • termin: Komunikat zostanie wysłany  w dniu wystąpienia zdarzenia, tzn. w dniu w którym wyślemy informację klientowi o podatku VAT, PIT lub CIT z działu KSIĘGOWOŚĆ | Informacja.
 • treść: Przesyłamy comiesięczny raport podatkowy.

UWAGA: bez włączonej tej wiadomości predefiniowanej nie jest w ogóle możliwa wysyłka informacji o podatkach do klienta w postaci e-maila. Więcej na ten temat w podręczniku Dział księgowanie.

 

 • tytuł: Informacja ZUS.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany  w dniu wystąpienia zdarzenia. (tzn. w dniu w którym wyślemy informację klientowi o wysokości składek ZUS i PIT-4 z działu KADRY/ZUS | Informacja).
 • tytuł: W załączeniu przesyłamy informację o kwotach ZUS i podatku od wynagrodzeń.

UWAGA: bez włączonej tej wiadomości predefiniowanej nie jest w ogóle możliwa wysyłka informacji o składkach ZUS do klienta w postaci e-maila. Więcej na ten temat w podręczniku Dział KADRY/ZUS.

 

 • tytuł: Przypomnienie o dostarczeniu dokumentów księgowych.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 7 i 10 dnia każdego miesiąca. Daty wyliczono na podstawie konfiguracji opcji "Dzień wymagania dostarczenia dokumentów" dla działu "Księgowość".
 • treść: Dziś już {date}. informujemy, że {relacja} termin do oddania dokumentów  do rozliczenia miesiąca {miesiac}/{rok}.

UWAGA: daty wysyłki system oblicza zgodnie z ustawieniami dostarczania dokumentów określonymi w dziale ADMIN | Ustawienia | Księgowe. Komunikat będzie wysyłany w dniu wymagalności oddania dokumentów i trzy dni wcześniej. Jeżeli więc wymagamy dostarczania dokumentów na 10-tego, system wyśle przypomnienie o oddaniu dokumentów 7-go i 10-tego.

 

 • tytuł: Monit o dostarczenie dokumentów księgowych.
 • termin: Komunikat zostanie wysłany 13 i 17 dnia każdego miesiąca. Daty wyliczono na podstawie konfiguracji opcji "Dzień wymagania dostarczenia dokumentów" dla działu „Księgowość".
 • treść: Dziś już {date}. Prosimy o dostarczenie dokumentów do rozliczenia miesiąca {miesiac}/{rok}. DALSZA ZWŁOKA SPOWODUJE NALICZENIE OPŁAT ZA ZWŁOKĘ JEŚLI PRZEWIDUJE JE UMOWA.

UWAGA: jeżeli klient nie dostarczy do odpowiedniego dnia kompletu dokumentów księgowych (np. do 10-tego) system przypomni mu o tym. Daty wysyłki monitu system oblicza zgodnie z ustawieniami dostarczania dokumentów określonymi w dziale ADMIN | Ustawienia | Księgowe. Komunikat będzie wysyłany 3 i 7 dni po dniu wymagalności oddania dokumentów. Jeżeli więc wymagamy dostarczania dokumentów na 10-tego, system wyśle monit o konieczności oddania dokumentów 13-go i 17-tego.  Należy na bieżąco wprowadzać informacje o oddaniu dokumentów lub ich części/reszty do systemu. Dopóki system nie odnotuje oddania kompletu dokumentów – dopóty będzie wysyłał wezwania do ich dostarczenia.

 

Wiadomości własne

Wiadomości własne

Możemy tu dodawać własne wiadomości sms lub e-miał. Należy nadać tytuł wiadomości (widoczny będzie tylko w wiadomościach e-mail), ustawić datę i godzinę dystrybucji oraz treść. Zalecamy tworzenie krótkich informacji, a długie przekazy zalecamy zamieszczać jako załączniki do tej wiadomości – oczywiście tylko w przypadku wybrania sposobu wysyłki e-mail. Przed zapisaniem wiadomości należy jeszcze zdecydować (funkcje opisane według kolejności ikonek):

 • czy wiadomość ma być wysyłana jednorazowo czy co miesiąc,
 • czy ma  być wysłana jako wiadomość zbiorcza  - jeśli funkcja zostanie włączona treść zostanie wysłana jednym zbiorczym mailem z wykorzystaniem funkcji ukrytych odbiorców (UDW/BCC),
 • czy ma być zapisana - jeśli włączone, oznacza, że wiadomość, po wysłaniu, zostanie zapisana w skrzynce "Wysłane automatem" w poczcie,
 • możemy użyć filtra – pozwala na ograniczenie listy dystrybucyjnej do odpowiedniej grupy klientów np. wg. formy opodatkowania – tylko podatnicy VAT,
 • czy ma być spersonalizowana  - w treści wiadomości zostaną wstawione pola pobierane z bazy danych - jak nazwa firmy, czy data,
 • możemy dodać dowolny załącznik – dotyczy tylko wiadomości e-mail.

 

Konserwacja systemu

Ustawienia konserwacja systemuW tej zakładce ustawiamy zasady utylizacji informacji, które obciążają system i z czasem mogą powodować jego spowolnienie. Najwięcej miejsca w naszym GEKKONIE zajmują wiadomości od klientów, szczególnie takie które zawierają mnóstwo załączników (oczywiście jeżeli zdecydowaliśmy się na włączenie ich odbierania). Możemy zatem ustalić termin, po którym system sam wyczyści skrzynkę poczty odbiorczej, śmietnik, ale także skrzynkę naszej poczty wysłanej. Ostrożnie należy podchodzić do wysłane info - tu są gromadzone informacje o kwotach przekazanych rozliczeń podatkowych i zus, wysłane automatem - tu są gromadzone różnego rodzaju przypominacze i nasze wysyłane informacje np. o zmianach podatkowych, korespondencja seryjna - tu są gromadzone nasze dokumenty, które generujemy naszym klientom np. umowy RODO czy nasze aneksy. Te informacje mogą być kiedyś potrzebne do udowodnienia poprawności wykonania naszej usługi - zalecamy aby wysłane info kasować co najmniej po 6-ciu latach, a wysłane info i korespondencję seryjną co najmniej po roku. 
Jeżeli chcemy nadzorować czas pracy naszych pracowników/ urlopy/ choroby/ daty logowań/system START/STOP i zmiany w systemie – proszę kasowanie Zdarzeń systemowych pozostawić jako wyłączone.

 

 

Pełnomocnicy

Ustawienia pełnomocnicy

 

Zakładka ta służy do zapamiętania danych osób, dla  których będziemy przygotowywali w dziale KORESPONDENCJA SERYJNA odpowiednie formularze np. druk ZUS PEL.   

 

Zdarzenia

Zakładka ta służy do kontroli zadań i ruchu jaki odbywa się w systemie, tzn. przy jej pomocy możemy weryfikować kto i kiedy się do systemu zalogował, jakie wykonał zadania i kiedy oraz jakie zadania/procesy zrealizował nasz system np. kiedy wysłał wystawione faktury lub monit przypominający o ich zapłacie.

Zdarzenia

 

Kalkulator opłat

Kalkulator opłat

Zakładka ta służy do analizy opłat pobieranych od klientów w zależności od ilości księgowanych dokumentów, ilości rozliczanych pracowników i pracodawców, oraz ilości poświęconego czasu na ww. prace. Aby system mógł zweryfikować wysokość naszych opłat musimy:

 • wybrać okres za który chcemy aby kalkulator dokonał analizy. Zalecamy aby był to okres kilku miesięcy, wówczas kalkulator dokona uśrednienia co lepiej będzie obrazowało naszą pracę.
 • ustawić wysokość opłat za ww. parametry – opisane jest to w podręczniku ADMIN | Ustawienia kalkulatora.
 • włączyć monitorowanie czasu pracy nad klientem (o ile chcemy, żeby kalkulator podał nam analizę naszych opłat również na podstawie poświęconego czasu pracy), opisane jest to w podręczniku ADMIN | Ustawienia ogólne.
 • w czasie realizacji usługi klienta w działach KSIĘGOWOŚĆ i KADRY/ZUS rzetelnie podawać ilości poświęconego czasu pracy na każdym etapie pracy.

UWAGA: Kalkulator opłat szacuje opłatę w postaci ryczałtu jaki powinniśmy realizować za nasze usługi i porównuje go z sumą stałych opłat (ryczałtów), które są przypisane do każdego klienta indywidualnie w zakładce KLIENCI | Opłaty stałe. W przypadku braku przypisanych ryczałtów dla danego klienta – system dokona tylko wyliczenia ww. opłaty bez odniesienia do opłat stałych.