Dodawanie użytkownika

Treść

ADMIN|Użytkownicy |+ Dodaj dodaj użytkowników systemu i nadaj im odpowiednie hasła oraz uprawnienia w działach (każdy użytkownik po zalogowaniu powinien zmienić hasło na własne, ADMIN nie ma podglądu haseł użytkowników, może tylko tworzyć nowe hasła).

Nowy użytkownik

Ponadto w formularzu można podać datę zatrudnienia, dni urlopu wykorzystane do dnia zatrudnienia oraz ewentualne informacje o orzeczonej niepełnosprawności. Dane te posłużą automatycznemu wyliczeniu przysługującego pracownikowi urlopu z uwzględnieniem dodatkowych 10 dni dla osób z orzeczonym odpowiednim stopniem niepełnosprawności. Limity urlopowe będą wyliczane podczas dodawania i edycji użytkownika, po dodaniu/edycji/usunięciu historii zatrudnienia oraz przy pierwszym logowaniu użytkownika w danym dniu. Oznacza to, że w przypadku uzyskania odpowiedniego stażu w danym dniu, limit urlopowy zostanie zwiększony automatycznie.

UWAGA! Nieprawidłowe wylogowanie się użytkownika (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki podczas pracy) powoduje tymczasowe zablokowanie konta na około 30 minut. Aby odblokować je wcześniej, administrator może skorzystać z funkcji „Odblokuj użytkownika” dostępnej w panelu ADMIN|Użytkownicy (przycisk z symbolem kłódki lub opcja w menu kontekstowym - po kliknięciu prawym klawiszem myszy)