Dodatkowy czas pracy

Treść

Funkcja ta pozwala dodawać dodatkowy czas pracy przy obsłudze klienta nie będący częścią integralną procesu obsługi klienta (odbiór dokumentów, księgowanie, itd.) oraz nie będący dodatkowo płatnymi zleceniami, na które wystawiamy klientowi faktury.  Czas ten doliczy się do czasu ogólnego obsługi  czyli ma wpływ na wysokość abonamentu lub wysokość innych opłat za usługi biura. 
Jest możliwy do rejestrowania w dziale KSIĘGOWOŚĆ i KADRY/ZUS za wyjątkiem zakładki Dokumenty.

 

Rejestracja czasu dodatkowego

Dodatkowy czas pracy możemy dodać ręcznie lub uruchomić jego naliczanie używając przycisków Start i Stop.
Dodając czas musimy podać jego wartość przy pomocy suwaków i opisać jego treść. 

Naliczanie czasu do zadania dodatkowego uruchamiamy wciskając przycisk Start. Wciśnięcie przycisku Stop  zatrzyma odliczanie i wymusi opisanie wykonanego zadania. 

Ręczna rejestracja dodatkowego czasuZatrzymanie naliczania dodatkowego czasu

W czasie odliczania jednego dodatkowego zadania może być uruchomione tylko jedno takie zadanie. Aby przejść do kolejnego zadania należy zamknąć bieżące zadanie, w przeciwnym razie system przypomni nam gdzie mamy uruchomione dotychczasowe zadanie. 

Informacja o uruchomionym pomiarze

 

Aby zobaczyć jakie dodatkowe zadania zostały zrealizowane w danym miesiącu w danym dziale (KSIĘGOWOSC lub KADRY/ZUS) przy pracy nad obsługą dla danego klienta i ile pracownicy poświęcili na nie czasu wystarczy wcisnąć przycisk Zestawienie.

Zestawienia czasu pracy

Aby zobaczyć całkowity czas pracy nad danym klientem wszystkich działów w tym czas dodatkowy należy przejść do STATYSTYK | Czas pracy nad firmą, podświetlić wymaganą firmę i wcisnąć prawy klawisz myszy – pojawi się wówczas menu Zestawienie czasu dodatkowego które należy aktywować.   

Zestawienie dodatkowego czasu pracy w statystykach

Po wciśnięciu dodatkowego menu Zestawienie czasu dodatkowego pojawi się jego wykaz.

Wykaz dodatkowego czasu pracy

W poszczególnych działach (KSIĘGOWOŚĆ, KADRY/ZUS) administrator systemu może usunąć niechciane wpisy otwierając zestawienie dodatkowego czasu pracy dla klienta.


Dodatkowy czas pracy dodawany jest do czasu ogólnego w Kalkulatorze opłat i uwzględniany jest w Raporcie rentowności klienta – w obliczaniu opłaty za godzinę pracy, całkowitej opłaty sugerowanej za opłatę i rabatu jaki otrzymuje klient w stosunku do standardowej ceny za godzinę pracy biura.