Co nowego

Wersja:
2.23
2021-11-18
Nowości:

Dodana obsługa wysyłki informacji o podatku rocznym poprzez SendGrid.com.

Do informacji dla klientów o podatkach (VAT, PIT, CIT, PIT roczny) oraz o ZUS dodano możliwość wydrukowania potwierdzenia nadania z datą, osobą, która informację wysłała oraz tabelka z kwotami - taką, jaką otrzymał klient. Potwierdzenie można również wydrukować dla starszych wpisów. Po wysłaniu informacji system spyta, czy chcemy wydrukować potwierdzenie. Jeśli nie, to w sekcji Status (środkowa kolumna) odpowiedniego działu -  KSIĘGOWOŚĆ|Informacja|Informacja dla klienta - VAT/PIT/CIT lub KADRY/ZUS|Informacja|Informacja dla klienta -  po zaznaczeniu wpisu oznaczonego symbolem '@' drukarka w pasku narzędzi uaktywni się i będzie można wydrukować potwierdzenie nadania. Na potwierdzeniu znajdzie się również lista załączników, które wysłaliśmy klientowi wraz z informacją - dotyczy to jednak tylko informacji wysłanych po dniu 18 listopada 2021.

Poprawki:

Poprawiona została tabela z informacją o ZUS - w przypadku PIT-4 i PIT-8a pokazywało błędny numer rachunku, na który trzeba zapłacić - poprawione.

W szczegółach klienta poprawiono wyświetlanie informacji "podatnik VAT" w sytuacji, gdy klient nie jest podatnikiem VAT.

Wersja:
2.22
2021-11-14
Nowości:

Wprowadziliśmy wysyłkę komunikatów za pomocą systemu SendGrid.com. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo tu: https://www.blesksoft.pl/gekkon/nowy-mechanizm-wysylki.html

Poprawki:

W okienku KADRY/ZUS|Informacja|Informacja dla klienta w sekcji środkowej (status) pojawiła się ikonka drukarki. Jeśli informacja została wysłana mailem, wówczas można wydrukować potwierdzenie nadania wraz z tabelką jaką otrzymał klient.

Wersja:
2.21
2021-11-03
Nowości:

Dodana funkcja importu masowego w oparciu o listę numerów NIP. Funkcja dostępna jest w zakładce Klienci|Firmy pod przyciskiem Import. Więcej informacji w podręczniku: http://www.blesksoft.pl/gekkon/podrecznik/wprowadzanie-firmklientow.html.

Poprawki:

.

Wersja:
2.20
2021-10-19
Poprawki:

Poprawa wydajności wczytywania danych w działach księgowość, kadry/ZUS i klienci poprzez optymalizację zapytań.

Wersja:
2.19
2021-10-13
Nowości:

Przebudowa systemu wystawiania faktur:

  1. Każda pozycja dodana przez pracownika jest do niego przypisana.
  2. Każda pozycja dodana przez dowolną osobę jest dodawana do istniejącej pre-faktury. Jeśli taka nie istnieje, wówczas tworzona jest nowa pre-faktura.
  3. Pozycje dodane przez mechanizmy automatyczne wg. opłat zdefiniowanych dla klientów, nie są przypisywane do użytkowników systemu i nie można tego zmienić.

Dodano obsługę komunikatów systemowych wyświetlanych w Panelu Startowym.

Poprawki:

Poprawiony wydruk wniosku urlopowego - pokazuje poprawne daty.

Zmodyfikowana treść przypomnienia i monitu o dostarczenie dokumentów kadrowych.

Poprawiona funkcja "Popraw" w dziale księgowość - nie dubluje czasu pracy poświęconego na obsługę firmy.

Wersja:
2.18
2021-08-25
Nowości:

Dodano możliwość księgowania dostarczonych dokumentów w częściach, aby ułatwić raportowanie czasu pracy i aktywności pracowników, zwłaszcza przy klientach wymagających wielodniowej obsługi.

Dodano podgląd zadań przypisanych do klienta - z poziomu listy klientów dostępny pod prawym przyciskiem myszy.

Dodane statystyki czasu poświęconego na firmę - dział STATYSTYKI

Poprawki:

Skorygowano sposób obliczania podatników PIT, którzy powinni być obsłużeni w danym miesiącu. Skorygowano statystyki podatku PIT.

Wersja:
2.17
2021-08-23
Nowości:

Dodana funkcja wystawienia faktury na podstawie faktury proforma. Dostępne z poziomu podglądu faktury proforma lub po kliknięciu prawym klawiszem myszy na proformie na liście faktur.

Poprawki:

Korekta w dziale Pity roczne:

  • tworzenie nowego roku eliminuje tworzenie duplikatów pitów obowiązkowych
  • poprawka w dziale dokumenty - nie ma możliwości zakończenia obsługi klienta po przyjęciu dodatkowego formularza zamiast formularza obowiązkowego.

W wiadomości z informacją o płatnościach ZUS dla klienta włączona została kontrola istnienia kwoty dla PIT 4 i PIT 8a. Jeśli nie zostanie podana wartość lub będzie nią 0 (zero), wówczas pozycja nie pojawi się w tabeli w wiadomości.

Wersja:
2.16
2021-08-17
Poprawki:

Poprawiono wysyłanie powiadomień e-mail oraz SMS - wprowadzono kontrolę statusu firmy. Tylko firmy aktywne będą otrzymywały powiadomienia.
Zmodyfikowano raport pracy pracownika w danym miesiącu. W sekcji Statystyki->Pracownicy księgowość rozbudowano raport wywoływany podwójnym kliknięciem w danego pracownika.

Wersja:
2.15
2021-06-07
Poprawki:

Poprawiony mechanizm wysyłania powiadomień o dostarczenie dokumentów - nazwa firmy wypełnia się prawidłowo.

Wersja:
2.14
2021-05-28
Nowości:

Dodano filtrowanie faktur "Do wystawienia" za pomocą list wyboru.

Poprawki:

Poprawiono występowanie błędu 500 przy dodawaniu nowej firmy bez zdefiniowanych miesięcy w okresach rozliczeniowych.

Poprawiono przeliczanie kwoty VAT przy wyborze zdefiniowanego produktu ze stawką inną niż 23% przy wystawianiu faktury.

Subskrybuj Co nowego