Co nowego

Wersja:
2.50
2024-04-10
Nowości:

Raport Rentowności Klienta - dostępny z poziomu ADMIN | Kalkulator Opłat po dwukrotnym kliknięciu w klienta lub w menu kontekstowym, a także z poziomu KLIENCI | Firmy -> Raporty -> Raport rentowności klienta.

Monitorowanie obrotów dla One Stop Shop (OSS). Opcję należy włączyć w edycji firmy. Wówczas można będzie podawać bieżące wartości w KSIĘGOWOŚĆ | Zatwierdzanie, a następnie będzie można je monitorować w raportach na wielu poziomach.

Poprawki:

Poprawiona obsługa usuwania faktur.

Poprawiona edycja użytkowników Gekkona.

Drobne poprawki poprawiające wydajność.

Wersja:
2.49
2024-04-03
Nowości:

Dodana obsługa wymuszania zmiany hasła:

 • konfiguracja częstotliwości zmiany znajduje się w Admin | Ustawienia | Ogólne
 • konfiguracja złożoności haseł znajduje się w Admin | Ustawienia | Ogólne
 • konfiguracja historii pamiętanych ostatnich haseł znajduje się w Admin | Ustawienia | Ogólne

Dodane podsumowania wykorzystanych odbiorów oraz pracy zdalnej w rocznym podsumowaniu w czasie pracy.

Dodane nowe kolumny w kalkulatorze rentowności: stawka godzinowa wg. obecnej opłaty oraz rabat - różnica procentowa pomiędzy obecną opłatą a sugerowaną nową wg. czasu.

Dodana nowa podstawa zwolnienia z VAT.

Poprawki:

Poprawiona edycja i usuwanie zatwierdzonych wniosków o odbiór nadgodzin, ale niezrealizowanych.

Wersja:
2.48
2024-01-10
Nowości:

Dla podmiotów wystawiających faktury dodana została opcja "Dodaj PL do NIP". Włączenie tej opcji weryfikuje, czy podmiot jest poprawnie zarejestrowany w systemie VIES. Opcja dostępna jest przy dodawaniu i edycji podmiotu.

Poprawki:
 • Dodana kolumna Nr. kat. (numer katalogowy) na liście faktur oraz na liście faktur do wystawienia w celu ułatwienia przeszukiwania listy.
 • Wprowadzona nowa wersja formularza ZAW-FA (2).
Wersja:
2.47
2023-11-30
Nowości:

Dodana funkcja wiadomości wraz z panelem klienta. Teraz można prowadzić korespondencję bezpośrednio z poziomu Gekkona z pominięciem zewnętrznych systemów takich jak e-mail.
Wiadomości są w wersji testowej. Prosimy o informowanie nas o wszelakich błędach, niedociągnięciach, czy też pomysłach na poprawienie funkcjonalności.
Od strony Panelu klienta możliwe jest dołączanie załączników. Od strony Gekkona już nie. Pliki wysyłamy do klientów za pomocą modułu Pliki.
W module pliki pojawiła się zakładka Archiwum. Do niej trafiają wszystkie załączniki z wiadomości i są przypisane do konkretnej firmy. Usunięcie pliku z poziomu archiwum powoduje usunięcie go z wiadomości.

Poprawki:

Drobne poprawki wykrytych błędów.

Wersja:
2.46
2023-10-11
Nowości:

Powstało automatyczne powiązanie działalności typu rolnik z osobą poprzez numer nip. Pozwala to skonfigurować adresy e-mail jak u udziałowców, a co za tym idzie wysłać wygenerowane hasła do panelu klienta. Istniejące gospodarstwa rolne zostały powiązane automatycznie z istniejącymi osobami. W szczegółach gospodarstwa pojawił się panel "Osoba powiązana", aby można było podejrzeć, czy wszystko się zgadza. Nowo dodawane osoby i gospodarstwa będą łączyły się automatycznie.

Poprawki:
 • Formularz ZAW-FA wypełnia dane dla JDG zgodnie z wprowadzonym adresem zamieszkania, a nie prowadzenia działalności
 • ZAW-FA można również wypełnić dla rolników, pod warunkiem, że istnieje osoba powiązana z gospodarstwem rolnym
 • Poprawka w raporcie nieopłaconych faktur - poprawnie obsługuje faktury wystawione klientom incydentalnym
Wersja:
2.45
2023-09-24
Nowości:
 • W dziale księgowość | Księgowanie przy włączonym panelu klienta nie pozwoli zaksięgować kompletu jeśli u klienta istnieją niepobrane pliki. Pojawi się komunikat.
 • W panelu klienta, jeśli firma ma oznaczony obowiązek dostarczenia plików JPK, system zapyta o potwierdzenie dostarczenia tychże plików przy ładowaniu plików do paczki z ustawieniem "Komplet" lub "Reszta"
 • W sekcji Klienci | Osoby pojawił się przycisk z ikoną ludzika z krzyżykiem. Pozwala on wyświetlić tylko osoby, które nie zalogowały się jeszcze do Panelu Klienta
Poprawki:
 • Statystyki pracowników w księgowości - usunięta została kolumna "Odbiór", ponieważ z wykorzystaniem Panelu Klienta nie tylko pracownicy mogą zapełniać tę sekcję danymi.
 • Ujednolicone słowniki i listy używane w programie.
Wersja:
2.44
2023-09-10
Nowości:

Nowe funkcje panelu klienta:

 • dodawanie plików przez klientów biura
 • rozbudowany panel PLIKI o dokumenty dostarczone przez klientów
 • oznaczanie dostarczenia dokumentów przez panel w działach KSIĘGOWOŚĆ i KADRY

Dodany druk ZAW-FA, dzięki któremu klienci będą mogli upoważnić biuro do dostępu do KSEF

Dodana obsługa panelu klienta dla Spółek prawa handlowego - w szczegółach spółki pojawiła się zakładka "Osoby upoważnione". W tej zakładce można dodać osoby z sekcji OSOBY, które mają mieć uprawnienia do podglądania danych w Panelu klienta. Osobą upoważnioną może być ktoś, kto ma udziały w innych firmach lub prowadzi JDG. Może to być zupełnie nowa osoba. Ważne jest, aby miała wpisany numer PESEL (konieczny do zalogowania do Panelu) oraz przypisany w Kontaktach choć jeden adres e-mail - aby móc mu wysłać hasło. Dotychczasowy adres email przypisany w jakiejkolwiek formie nie da możliwości wysłania hasła do panelu. Trzeb email przypisać w ten sam sposób jak udziałowcom w firmach o innej formie działalności.

Poprawki:

.

Wersja:
2.43
2023-07-21
Nowości:

Rozpoczęliśmy wstępne wdrożenie Panelu dla klientów. Już niebawem udostępnimy go dla wszystkich!

Poprawki:

.

Wersja:
2.42
2023-05-29
Nowości:

Dodane pole umożliwiające wysłanie wysokości składki PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wraz z informacją ZUS.

Poprawki:

.

Wersja:
2.40
2022-11-25
Nowości:

Dodana została funkcja „odbioru godzin” dostępna w module „Czas pracy”.

Poprawki:
 • Podczas urlopu lub zwolnienia nie można włączyć przycisku Start/Stop w celu naliczania czasu pracy
 • System nie pozwala na złożenie wniosku urlopowego w czasie trwania już istniejącego urlopu, odbioru godzin, czy pracy zdalnej oraz zwolnienia.
 • Zwolnienie lekarskie przerywa bieg urlopu, pracy zdalnej, czy odbioru godzin.
 • Poprawione sortowanie wniosków wg. numeru z uwzględnieniem litery na końcu.
Subskrybuj Co nowego