Co nowego

Wersja:
2.11
Nowości:
Poprawki:
 • Lista użytkowników do przydzielenia w zadaniu wyświetla tylko aktywnych użytkowników.
 • Lista użytkowników do przydzielenia w panelu Klient->Firma->Przydziały nie wyświetla nieaktywnych użytkowników.
 • Podsumowanie dni wykorzystanego urlopu w danym roku w Moje wnioski->Tabela dostępności - poprawiono zliczanie i podaje tylko dni z bieżącego roku.
Wersja:
2.10
Nowości:
 • Raport sprzedaży wg. pracowników - dostępny w dziale ROZLICZENIA Z KLIENTAMI|FAKTURY w menu Raporty pokazuje sprzedaż w danym okresie, która była fakturowana poprzez poszczególnych pracowników.
 • Raport sprzedaży wg. nazw produktów - dostępny w dziale ROZLICZENIA Z KLIENTAMI|FAKTURY w menu Raporty pokazuje sprzedaż w danym okresie podsumowaną wg. nazw produktów umieszczonych na fakturach.
Poprawki:
 • Dodano podświetlanie na czerwono firm nieaktywnych w tabeli przypisań do użytkowników w dziale ADMIN.
Wersja:
2.9
Nowości:
Poprawki:
 • dodano możliwość wycofania poszczególnych dokumentów w dziale PITY ROCZNE dla wpisów jeszcze nie wysłanych do klienta,
 • poprawiono zaokrąglanie wartości VAT w fakturach,
 • poprawiono okienko wydruków w korespondencji, które w przeglądarce Chrome znikało nim wydruk został zaakceptowany. Teraz trzeba je będzie zamknąć ręcznie po każdym wydruku.
Wersja:
2.8
Nowości:
 • w oknie odbioru dokumentów księgowych pokazuje się informacja o kwocie zadłużenia klienta, jeśli takie istnieje
 • ​​​​​​​w dziale Admin|Użytkownicy po wybraniu użytkownika można wyświetlić raport firm przypisanych do tego użytkownika w dziale "Księgowanie" oraz kto jest przypisany w kolejnym kroku
Poprawki:
 • suma wykorzystanych dni urlopowych zlicza tylko dni urlopu wypoczynkowego (dostępna pod ikonką Σ)
Wersja:
2.7
Nowości:

Powstał nowy dział o nazwie PITY ROCZNE. Jego założeniem jest ułatwienie zarządzania rozliczeniami rocznymi klientów oraz wysłanie informacji o należnym podatku i formie jego płatności. Gekkon sam rozpoznaje, które pity muszą zostać wypełnione na podstawie form opodatkowania osób znajdujących się w systemie. Nowy rok rozliczeniowy można utworzyć w dziale Admin|Okresy rozliczeniowe. W Ustawieniach|OGÓLNE można ten moduł wyłączyć, lub ograniczyć do niego dostęp.

W chwili obecnej nie ma możliwości wygenerowania i wysłania PITu do Urzędu Skarbowego z poziomu GEKKON'a!  

Poprawki:
 • Modyfikacja treści komunikatu o opóźnieniu w dostarczaniu dokumentów na: "Dziś już ….. prosimy o dostarczenie dokumentów do rozliczenia miesiąca …….. Dalsza zwłoka spowoduje naliczenie opłat za zwłokę jeśli przewiduje je umowa."
 • Modyfikacja pola numer katalogowy - pole pozwala na używanie dowolnych znaków - nie tylko cyfr.
 • Poprawiona funkcja korekty ilości dokumentów w dziale "Księgowanie". Powodowała ona znikanie firmy przy wyłączonym dziale "Sprawdzanie"
 • Poprawiona funkcja poprawy w dziale "Dokumenty" - przy zmianie z kompletu na część i przeprowadzonej już procedurze księgowania powodowało zmianę Księgowania na nie wykonane. Po poprawce zmienia je również na część.
Wersja:
2.6
Nowości:

W dziale rozliczenia z klientami w miejsce eksportu do pliku JPK_VAT pojawił się eksport do pliku JPK_V7 zgodnego z nowym standardem narzuconym przez administrację skarbową.

Poprawki:
Wersja:
2.5
Nowości:
 • Notatki - każdemu klientowi można przypisać indywidualne notatki, które można wyświetlić na każdym poziomie działu KSIĘGOWOŚĆ i KADRY/ZUS używając menu kontekstowego (prawy przycisk myszy),
 • Informacja dla US - JPK V7 - dział Informacja dla US - VAT  uzyskuje nową nazwę Informacja dla US - JPK V7. Chodzi głównie o wprowadzenie obowiązku wysyłania JPK V7 co miesiąc - nawet dla klientów będących płatnikami VAT kwartalnie. Od miesiąca października firmy z VAT'em kwartalnym w Informacji dla US - JPK V7 będą się wyświetlać co miesiąc, a w Informacja dla klienta - VAT co kwartał, jak do tej pory. Wszystkie miesiące poprzedzające październik 2020 będą się wyświetlały w dotychczasowej formie, zatem statystyki wykonania poszczególnych miesięcy nie ulegną zmianie,
 • VAT UE - można oznaczyć klientów, którzy mają obowiązek rozliczania VAT UE. Należy to zrobić w kartotece Klienci | Firmy | Edycja. Taki klient, w dziale Informacja dla US - JPK V7 otrzyma pole do zaznaczenia przypominające o konieczności wysłania deklaracji. Bez oznaczenia potwierdzenia wysłania tej deklaracji nie będzie można zaakceptować potwierdzenia wysłania pliku JPKV7.
Poprawki:
 • Usunięcie folderu Wysłane faktury, który był pozostałością po starej wersji systemu,
 • Zmiana opisu w automatycznej wysyłce z wierzytelności na  należności,
 • Przy wycofywaniu firmy w dziale zatwierdzanie gubi firmę jeżeli wyłączony jest dział SPRAWDZANIE - poprawiono,
 • Korekta weryfikacji poprawności adresów email w KONTAKTY firmy.