Kontrola stanu pracy nad każdym klientem

Automatyczna komunikacja z klientami za pomocą SMS i e-mail

Zarządzanie pracą w biurze rachunkowym

Prowadź książkę adresową klientów

Automatyczne rozliczenia z klientami

Tworzenie spersonalizowanych dokumentów i druków

Dlaczego Gekkon ?

GekonGekon to mała jaszczurka, bardzo pożyteczna, często niezauważalnie zamieszkująca ludzkie domostwa, pożerająca komary, muchy, pająki, mrówki, a nawet karaluchy. Niewidoczna ale działająca dużo dobrego. Gekon w domu ponoć przynosi spokój i szczęście. 

Nasz Gekkon to niewielki bardzo pożyteczny system do zarządzania i kontroli pracy biura rachunkowego czy kancelarii doradcy podatkowego. Nieskomplikowany ale wykonujący olbrzymią pracę za nas, zbierając dane do analizy i pomagając na co dzień.

Gekkon w biurze to więcej spokoju i mniej pracy. 

Czy można kupić „wolny czas”? Oczywiście, że można - pozbyć się uciążliwych powtarzających się obowiązków i nie marnować czasu na sprawdzenia i kontrole swoich zadań i zadań swoich współpracowników. Trzeba tylko zatrudnić Gekkona!

Jest to System wymyślony przez biuro rachunkowe dla biura rachunkowego testowany na biurach rachunkowych (i kancelariach doradztwa podatkowego).

Jest odzwierciedleniem procesów jakie zachodzą w każdym biurze rachunkowym czy kancelarii doradztwa podatkowego bez względu na ilość obsługiwanych klientów czy też zatrudnionych pracowników. Nie zdajemy sobie sprawy, że te procesy można kontrolować i zautomatyzować a wygenerowany w ten sposób wolny czas poświęcić na lepszą obsługę swoich klientów lub na zasłużony odpoczynek. 

Chcesz kupić trochę wolnego czasu – chętnie Ci go udostępnimy!

Kontrola stanu pracy nad każdym klientem

GEKKON:

 • kontroluje stan pracy nad każdym klientem od momentu oddania dokumentów aż po przekazanie informacji o wysokości podatków i składek ZUS,
 • automatycznie przypomina o niedostarczonych dokumentach na czas (SMS-em i e-mailem)
 • kontroluje dodatkowe zlecenia i życzenia klienta

Zarządzanie pracą

Dzięki GEKKON-owi:

 • przydzielisz obsługę klientów i zadań do konkretnych osób,
 • zweryfikujesz stan i terminowość wykonania powierzonych zadań ,
 • poprowadzisz kalendarz spotkań skonfigurowany z dowolnym telefonem,
 • sprawdzisz statystykę pracy całego biura, własną jak i każdego pracownika,
 • przeprowadzisz automatyczną analizę rentowności każdego klienta,
 • sprawdzisz nakład pracy każdego pracownika do przydzielonych zadań,
 • nie zapomnisz już o nietypowych zleceniach i wymaganiach każdego klienta,
 • opublikujesz wewnętrzne komunikaty i polecenia dla wszystkich pracowników, 
 • pracownicy będą dysponowali wewnętrzną wymianą informacji i zadań między sobą,
 • przygotujesz wiele pomocnych raportów - a nawet skontrolujesz czas pracy, urlopy i zwolnienia lekarskie swoich pracowników.

Automatyczna komunikacja z klientami

GEKKON:

 • automatycznie przypomina o terminach zapłaty podatków i Zusów (SMS-em  i e-mailem)
 • pozwala na automatyczne przekazywanie dowolnej informacji do wszystkich lub wybranych klientów np. o zmianach podatkowych
 • generuje kompletne raporty z informacjami o podatkach i Zusach i wysyła je e-mailem

Automatyczne rozliczenia z klientami

GEKKON:

 • umożliwia automatyczne wystawianie faktur i ich wysyłkę emailem oraz zbiorcze wydruki
 • prowadzi raport kasowy i bankowy 
 • prowadzi automatyczną kontrolę należności - wzywa do zapłaty klientów SMS-em i email-em do czasu całkowitego uregulowania faktury 
 • daje możliwość raportowania premii dla pracowników za prace dodatkowe
 • przygotowuje raport rentowności każdego klienta w oparciu o własne ceny i czas pracy tzw. kalkulator opłat